Sök
  • patrickaspling

Veckans spaning (RISE)

Spaningen är en tjänst från RISE som gör det enklare att följa med i och att förstå vad den pågående teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande. Denna vecka handlar spaningen om hur samverka.nu kan effektivisera administration av praktik och underlätta samarbete mellan skola och näringsliv. Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på info@samverka.nu eller 073-83 60 584 http://www.spaningen.se/samverka-nu-effektiviserar-adminstration-av-praktik-och-underlattar-samarbete-mellan-skola-och-naringsliv/?fbclid=IwAR3RKz_jaJt2ofJMDk2tUhRSw1auW3abmm4eY6pqqS86HRphmb51e0z9_pA


0 visningar

© 2019 Learn-IT Umeå